Skinnsgarvningsbok inkl. frakt.
Skinngarvn. & Fiskskinnsg. inkl. frakt.
Fiskskinnsgarvningsbok inkl. frakt.
Traditional Tanning, inkl. frakt.
Trad. Tanning. & Fish Leather. inkl. frakt.
Fish Leather Tanning book including shipping:

Med ett garvat läder menas i allmänhet en hud preparerad så att den i fuktigt tillstånd i möjligaste mån motstår förruttnelse och i torrt tillstånd äger den råa hudens styrka, smidighet och böjlighet.
Det finns olika sätt att garva och bereda hudar och skinn. I böckerna beskrivs b.la fettgarvning, rökgarvning, barkgarvning och alungarvning. Förutom beskrivningar av garvningsmetodernas kemi och praktiska utförande redovisas vilka metoder som lämpar sig bäst till hudar och skinn från olika djur som älg, ren, kalv, get får, mink, mård, fågel sam olika fiskskinn.
I boken Fiskskinnsgarvning finns även mönster och sömnadsbeskrivningar.
Boken Skinngarvning finns även till stora delar översatt till samiska i boken Duodji ISBN 978-952-441-158-5.
Lottas Garfveri AB, Långgatan 9
19330 Sigtuna
070-3127846

lottasgarveri.com

;